CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đối tượng: Chương Trình 1, 2, 3 Phù hợp với tất cả mọi người, chưa tập, đã tập, chưa từng học huấn luyện viên chỗ khác, đã từng học huấn luyện viên chỗ khác, có nhu cầu học để trở thành huấn luyện viên.

Đối tượng: CHƯƠNG TRÌNH : 4, 5 chỉ nhận khi học viên từng tham gia 1 trong 3 KHÓA 1,2,3, từng tập yoga từ 3 tháng trở lên.

Đào tạo kỹ năng xây dựng hình ảnh
$99.99
Đào tạo 10h
Hỗ trợ hình ảnh ngắn hạn quý (Chỉ áp dụng cho học viên đã tham gia khóa sơ cấp, trung cấp)
Hỗ trợ hình ảnh ngắn hạn quý (Học viên chưa từng tham gia khóa học nào)
Hỗ trợ hình ảnh dài hạn theo năm
Đào tạo đứng lớp
$99.99
Thời gian 2 - 3 tháng