CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đối tượng: Chương Trình 1, 2, 3 Phù hợp với tất cả mọi người, chưa tập, đã tập, chưa từng học huấn luyện viên chỗ khác, đã từng học huấn luyện viên chỗ khác, có nhu cầu học để trở thành huấn luyện viên.

Đối tượng: CHƯƠNG TRÌNH : 4, 5 chỉ nhận khi học viên từng tham gia 1 trong 3 KHÓA 1,2,3, từng tập yoga từ 3 tháng trở lên.