Yoga đặt chúng ta vào trong nền tảng vững chắc và kiên định của sự trải nghiệm (Yoga puts us on a firm and consistent basis of experience)

“Yoga không kéo chúng ta khỏi thực tại hoặc những trách nhiệm của cuộc sống thường nhật, mà là đặt chúng ta vào trong nền tảng vững chắc và kiên định của sự trải nghiệm. Chúng ta không hề vượt qua giới hạn của cuộc sống, mà thay vào đó sẽ trở lại với những hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.” – Donna Farhi.

Yoga không chỉ đơn giản là quá trình kết nối tâm hồn, trí não và cơ thể để cải thiện bản thân. Nó còn là quá trình của sự tự hiểu rõ và chấp nhận cơ thể, con người của chính mình. Do đó Yoga là sự hợp nhất của cái tôi với vũ trụ. Thể xác là ngôi đền của bạn hãy giữ nó trong sạch và tinh khiết để linh hồn trú ngụ. Các tư thế truyền thống, khi được thực hành với sự sáng suốt và giác ngộ, sẽ khiến cho cơ thể, tâm trí và ý thức của bạn kết hợp lại thành một thể thống nhất và hài hòa. Luyện tập Yoga thường xuyên giúp bạn đối phó với mọi căng thẳng của cuộc sống bằng sự kiên định và vững chắc.

Hãy giữ cho trí não của bạn bình thản, tĩnh lặng và cơ thể bạn luôn hoạt động tích cực. Vì trong mỗi con người chúng ta đều tiềm ẩn ánh sáng thánh thiện, cần được thắp lên bởi Yoga. Và không phải lúc nào yoga cũng chữa trị sự căng thẳng. Yoga giúp trung hòa sự căng thẳng thông qua việc nâng cao và thay đổi nhận thức bản thân.

“Yoga does not pull us away from reality or the responsibilities of everyday life, but rather puts us on a firm and consistent basis of experience. We do not cross the limits of life, but instead return with hopes of a better life.” – Donna Farhi.

Yoga is not simply a process of connecting soul, mind and body for self-improvement. It is also a process of self-understanding and acceptance of one’s own body and person. Yoga is therefore the union of the self with the universe. The body is your temple keep it clean and pure for the soul to dwell in. Traditional postures, when practiced with insight and enlightenment, bring your body, mind, and consciousness together into a unified and harmonious whole. Regular yoga practice helps you to deal with all the stresses of life with consistency and firmness.

Keep your mind calm and still and your body active. Because in each of us there is a hidden light of holiness, which needs to be lit by Yoga. And yoga doesn’t always cure stress. Yoga helps to neutralize stress through enhancing and changing self-perception.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0944727593