Yoga kết nối Thân – Tâm – Trí (Yoga connects body – spirit – mind)

Sống thật trọn cho những giây phút ở hiện tại tâm hồn lắng đọng, thở chậm lại để cảm nhận được hết bình an, tình yêu và vẻ đẹp của cuộc đời.
Theo kinh sách thì khi thực hành tập luyện yoga sẽ mang lại sự kết nối của ba thể trường tồn: 𝑻𝒉𝒂̂𝒏 – 𝑻𝒂̂𝒎 – 𝑻𝒓𝒊́, sự kết hợp này sẽ mang đến cho bạn một cuộc sống cân bằng với thân thể khỏe mạng, tâm thần lạc quan và trí tuệ minh mẫn.

Live fully for the moments in the present, the soul settles down, breathe slowly to feel all the peace, love and beauty of life.
According to the scriptures, when practicing yoga, it will bring the connection of three eternal bodies: Body and mind, this combination will bring you a balanced life with a healthy body, an optimistic mind. and sharp mind.

Mỗi người một hoàn cảnh sống khác nhau tuy nhiên cuộc đời con người có hạnh phúc, bình an hay không còn phụ thuộc ở ba yếu tố là Thân – Tâm – Trí. Yoga thực chất là một sự rèn luyện tâm linh trên cơ sở của một môn khoa học rất tinh tế, với trọng tâm là mang lai sự kết hợp hài hòa giữa ba thể của con người là Thân – Tâm – Trí. Từ đó có thể đạt đến sự nhất thể tự chứng ngộ để vượt qua mọi sự khổ đau, tiến đến sự tri giác, thoải mái mọi tầng lớp con người, sức khỏe dồi dào, hòa hợp, hạnh phúc và bình an hơn.
Khi kết hợp được ba thể trên thân thể sẽ được khỏe mạnh, ăn nghỉ hợp lý, điều độ, khoa học hơn. Tâm hồn của bạn sẽ ngày càng tươi tắn hơn, lúc nào cũng hài hòa, hồn nhiên, cân bằng với những hoàn cảnh xung quanh, cư xử đúng mực, dễ dàng tạo niềm tin và hưng phấn. Về phần trí lực của bạn sẽ ngày càng được chỉnh chu, thông thái hơn giúp cho bản thân và những người xung quanh như họ hàng, đồng nghiệp người thân được phát triển một cách nhân văn nhất.

Each person has a different living situation, but whether a person’s life is happy, peaceful or not depends on three factors: Body – Mind – Mind. Yoga is actually a spiritual practice on the basis of a very delicate science, with the focus on bringing about a harmonious combination of the three bodies of man, Body – Mind – Mind. From there it is possible to reach the self-realized unity to overcome all suffering, to reach the realization, comfort of all classes of people, abundant health, harmony, happiness and peace.
When the three bodies are combined, the body will be healthier, eat more rationally, in moderation, and be more scientific. Your soul will be more and more fresh, always harmonious, innocent, balanced with the surrounding circumstances, behave properly, easily create confidence and excitement. As for your intelligence, you will be more and more refined and wise to help yourself and those around you, such as relatives, colleagues, and relatives, to develop in the most humane way.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0944727593